Thiết bị phòng thí nghiệm

Máy đo độ Bóng SKZ117A

Máy đo độ Bóng SKZ117A

Call: 0977748481
Model : SKZ117A
Hãng sản xuất : SKZ INDUSTRIAL
Giá: Liên Hệ
Máy đo độ bóng AG-1268B

Máy đo độ bóng AG-1268B

Call: 0977748481
Model : AG-1268B
Hãng sản xuất : Amittari
Giá: 8.700.000VND
Cân sấy ẩm – MB23 Ohaus

Cân sấy ẩm – MB23 Ohaus

Call: 0977748481
Model : MB23
Hãng sản xuất : Ohaus (USA)
Giá: Liên Hệ
Máy đo bề dày lớp phủ AC-112H

Máy đo bề dày lớp phủ AC-112H

Call: 0977748481
Model : AC-112H
Hãng sản xuất : Amittari
Giá: Liên Hệ
Máy đo chiều dày lớp phủ AC-112BS

Máy đo chiều dày lớp phủ AC-112BS

Call: 0977748481
Model : AC-112BS
Hãng sản xuất : Amittari
Giá: 8.500.000VND
Máy đo chiều dày lớp phủ AC-110BS

Máy đo chiều dày lớp phủ AC-110BS

Call: 0977748481
Model : AC-112H
Hãng sản xuất : Amittari
Giá: Liên Hệ
Máy đo chiều dày lớp phủ AC-112AS

Máy đo chiều dày lớp phủ AC-112AS

Call: 0977748481
Model : AC-112AS
Hãng sản xuất : Amittari
Giá: 7.500.000VND
Máy đo chiều dày lớp phủ AC-110AS

Máy đo chiều dày lớp phủ AC-110AS

Call: 0977748481
Model : AC-110AS
Hãng sản xuất : Amittari
Giá: Liên Hệ
Máy đo chiều dày lớp phủ AC-112CS

Máy đo chiều dày lớp phủ AC-112CS

Call: 0977748481
Model : AC-112CS
Hãng sản xuất : Amittari
Giá: Liên Hệ
Cân Sấy Ẩm Arizona 4000Xl

Cân Sấy Ẩm Arizona 4000Xl

Call: 0977748481
Model : 4000Xl
Hãng sản xuất : ARIZONA
Giá: Liên Hệ
Buồng Chiếu Xạ UV BS-03

Buồng Chiếu Xạ UV BS-03

Call: 0977748481
Model : BS-03
Hãng sản xuất : OPSYTEC-ĐỨC
Giá: Liên Hệ
Buồng Chiếu Xạ UV BS-04

Buồng Chiếu Xạ UV BS-04

Call: 0977748481
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: Liên Hệ
Buồng Chiếu Xạ UV BS-05

Buồng Chiếu Xạ UV BS-05

Call: 0977748481
Model : BS-05
Hãng sản xuất : OPSYTEC-ĐỨC
Giá: Liên Hệ
Buồng Chiếu Xạ UV LED BSL-01

Buồng Chiếu Xạ UV LED BSL-01

Call: 0977748481
Model : BSL-01
Hãng sản xuất : OPSYTEC-ĐỨC
Giá: Liên Hệ
Buồng Chiếu Xạ UV LED BSL-02

Buồng Chiếu Xạ UV LED BSL-02

Call: 0977748481
Model : BSL-02
Hãng sản xuất : OPSYTEC-ĐỨC
Giá: Liên Hệ
Buồng Chiếu Xạ UVC BSH-02

Buồng Chiếu Xạ UVC BSH-02

Call: 0977748481
Model : BSH-02
Hãng sản xuất : OPSYTEC-ĐỨC
Giá: Liên Hệ
Buồng Chiếu Xạ UV BSM-03

Buồng Chiếu Xạ UV BSM-03

Call: 0977748481
Model : BSM-03
Hãng sản xuất : OPSYTEC-ĐỨC
Giá: Liên Hệ
Bộ điều khiển liều lượng UV

Bộ điều khiển liều lượng UV

Call: 0977748481
Model : UV-MAT
Hãng sản xuất : OPSYTEC-ĐỨC
Giá: Liên Hệ
Buồng Chiếu Xạ UV BS-02

Buồng Chiếu Xạ UV BS-02

Call: 0977748481
Model : BS-02
Hãng sản xuất : OPSYTEC-GERMANY
Giá: Liên Hệ
Sửa máy đo độ trắng

Sửa máy đo độ trắng

Call: 0977748481
Model : Sửa máy đo độ trắng
Hãng sản xuất : Sửa máy đo độ trắng
Giá: Liên Hệ
zalo