Giới Thiệu

Công ty chuyên cung cấp các dịch vụ điều khiển tự động- thiết bị và dịch vụ khoa học kỹ thuật về đo lường - kiểm nghiệm - phân tích & điều khiển của các hãng chế tạo sản xuất nổi tiếng thế giới trong tất cả các lĩnh vực Công nghiệp sản xuất - Phòng thí nghiệm - Môi trường - Dân dụng và thực địa. 

zalo