Máy Đo Độ Mặn

Máy Đo Độ Mặn Thực Phẩm

Máy Đo Độ Mặn Thực Phẩm

Call: 0977748481
Model : ST-2
Hãng sản xuất :
Giá: 1.500.000VND
Máy Đo Độ Mặn Thực Phẩm

Máy Đo Độ Mặn Thực Phẩm

Call: 0977748481
Model : ST-10
Hãng sản xuất :
Giá: 2.700.000VND
Máy Đo Độ Mặn Nước Tưới Cây - Độ Chính Xác Cao

Máy Đo Độ Mặn Nước Tưới Cây - Độ Chính Xác Cao

Call: 0977748481
Model : SA987
Hãng sản xuất : CE
Giá: 1.400.000VND
Máy Đo Độ Mặn Của Nước

Máy Đo Độ Mặn Của Nước

Call: 0977748481
Model : Ar8012
Hãng sản xuất : Smart Sensor
Giá: 1.500.000VND
Máy Đo Độ Mặn Nước Tưới Cây SA 287

Máy Đo Độ Mặn Nước Tưới Cây SA 287

Call: 0977748481
Model : SA 287
Hãng sản xuất :
Giá: 1.500.000VND
Máy Đo Độ Mặn Có Dây

Máy Đo Độ Mặn Có Dây

Call: 0977748481
Model : CD104
Hãng sản xuất : Gondo
Giá: 3.200.000VND
Máy Đo Độ Mặn Đa chỉ tiêu 7021

Máy Đo Độ Mặn Đa chỉ tiêu 7021

Call: 0977748481
Model : 7021
Hãng sản xuất : Gondo
Giá: 2.400.000VND
Máy Đo Độ Mặn Nước Biển RSA0028A

Máy Đo Độ Mặn Nước Biển RSA0028A

Call: 0977748481
Model : RSA0028A
Hãng sản xuất :
Giá: Liên Hệ
Máy Đo Độ Mặn Nước Biển PSA311

Máy Đo Độ Mặn Nước Biển PSA311

Call: 0977748481
Model : PSA311
Hãng sản xuất : Lutron
Giá: 2.900.000VND
Máy Đo Độ Mặn Nước Biển YK31SA

Máy Đo Độ Mặn Nước Biển YK31SA

Call: 0977748481
Model : YK31SA
Hãng sản xuất : Lutron
Giá: 4.500.000VND
Máy Đo Độ Mặn Nước Biển LH-Y100

Máy Đo Độ Mặn Nước Biển LH-Y100

Call: 0977748481
Model : LH-Y100
Hãng sản xuất :
Giá: Liên Hệ
Máy Đo Độ Mặn EC170 - Dùng đo nước tưới cây

Máy Đo Độ Mặn EC170 - Dùng đo nước tưới cây

Call: 0977748481
Model : EC170
Hãng sản xuất : Extech
Giá: 1.900.000VND
zalo