Thiết bị phòng thí nghiệm

Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn RD100

Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn RD100

Call: 0934 052 739
Model : RD100
Hãng sản xuất : R&D
Giá: 3.500.000VND
Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn Mạ R&D - Độ chính xác cao

Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn Mạ R&D - Độ chính xác cao

Call: 0934 052 739
Model : TD200
Hãng sản xuất : R&D
Giá: 4.500.000VND
Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn Phủ, Mạ Kẽm

Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn Phủ, Mạ Kẽm

Call: 0934 052 739
Model : CT2000
Hãng sản xuất : Laserliner - Đức
Giá: 11.400.000VND
Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn Mạ 6103

Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn Mạ 6103

Call: 0934 052 739
Model : 6102
Hãng sản xuất : Jimtec
Giá: 7.000.000VND
Máy Phân Tích Độ Ẩm PM650/1mg

Máy Phân Tích Độ Ẩm PM650/1mg

Call: 0934 052 739
Model : PM650/1
Hãng sản xuất : Kendy
Giá: 18.500.000VND
Dụng cụ kiểm tra độ bám dính của lớp sơn

Dụng cụ kiểm tra độ bám dính của lớp sơn

Call: 0934 052 739
Model : 2202
Hãng sản xuất : Jitai
Giá: Liên Hệ
Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn Trên Nền Bê Tông

Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn Trên Nền Bê Tông

Call: 0934 052 739
Model : PosiTector 200C1
Hãng sản xuất : DeFelsko
Giá: 49.000.000VND
Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn Trên Gỗ

Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn Trên Gỗ

Call: 0934 052 739
Model : PosiTector 200B1
Hãng sản xuất : DeFelsko
Giá: 44.000.000VND
Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn, Lớp Mạ Kẽm

Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn, Lớp Mạ Kẽm

Call: 0934 052 739
Model : RD330
Hãng sản xuất : R&D
Giá: 4.400.000VND
Máy Đo Độ Trắng Bề Mặt

Máy Đo Độ Trắng Bề Mặt

Call: 0934 052 739
Model : BT288
Hãng sản xuất : Lantek
Giá: Liên Hệ
Máy Đo Độ Dày Lớp Xi, Lớp Mạ, Lớp Sơn - Chính xác cao

Máy Đo Độ Dày Lớp Xi, Lớp Mạ, Lớp Sơn - Chính xác cao

Call: 0934 052 739
Model : CM8811FN
Hãng sản xuất : Nicetu
Giá: 8.000.000VND
Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn Mạ GT2110

Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn Mạ GT2110

Call: 0934 052 739
Model : GT2110
Hãng sản xuất : Benetech
Giá: 4.500.000VND
Máy Đo Độ Bóng YG60

Máy Đo Độ Bóng YG60

Call: 0934 052 739
Model : YG60
Hãng sản xuất : 3NH
Giá: 6.000.000VND
Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn Mạ CM8806

Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn Mạ CM8806

Call: 0934 052 739
Model : CM8806
Hãng sản xuất : Niceto
Giá: 6.500.000VND
Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn, Mạ CM8822

Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn, Mạ CM8822

Call: 0934 052 739
Model : CM8822
Hãng sản xuất : Landtech
Giá: 8.300.000VND
GDJ-1F Brookfield

GDJ-1F Brookfield

Call: 0934 052 739
Model : GDJ-1F
Hãng sản xuất :
Giá: Liên Hệ
Máy Đo Độ Nhớt NDJ-8S

Máy Đo Độ Nhớt NDJ-8S

Call: 0934 052 739
Model : NDJ-8S
Hãng sản xuất :
Giá: Liên Hệ
Máy Đo Độ Nhớt NDJ-5S

Máy Đo Độ Nhớt NDJ-5S

Call: 0934 052 739
Model : NDJ-5S
Hãng sản xuất :
Giá: Liên Hệ
Máy Đo Độ Nhớt NDJ – 1B

Máy Đo Độ Nhớt NDJ – 1B

Call: 0934 052 739
Model : NDJ – 1B
Hãng sản xuất :
Giá: Liên Hệ
Máy Đo Độ Trắng Bột

Máy Đo Độ Trắng Bột

Call: 0934 052 739
Model : ME-WSB-1
Hãng sản xuất : Mesulab
Giá: Liên Hệ
zalo