Thiết bị phòng thí nghiệm

Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn, Lớp Mạ Kẽm

Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn, Lớp Mạ Kẽm

Call: 0934 052 739
Model : RD330
Hãng sản xuất : R&D
Giá: 4.500.000VND
Máy Đo Độ Trắng Bề Mặt

Máy Đo Độ Trắng Bề Mặt

Call: 0934 052 739
Model : BT288
Hãng sản xuất : Lantek
Giá: Liên Hệ
Máy Đo Độ Dày Lớp Xi, Lớp Mạ, Lớp Sơn - Chính xác cao

Máy Đo Độ Dày Lớp Xi, Lớp Mạ, Lớp Sơn - Chính xác cao

Call: 0934 052 739
Model : CM8811FN
Hãng sản xuất : Nicetu
Giá: 8.000.000VND
Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn Mạ R&D - Đó chính xác cao

Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn Mạ R&D - Đó chính xác cao

Call: 0934 052 739
Model : R&D
Hãng sản xuất :
Giá: 4.500.000VND
Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn Mạ GT2110

Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn Mạ GT2110

Call: 0934 052 739
Model : GT2110
Hãng sản xuất : Benetech
Giá: 4.500.000VND
Máy Đo Độ Bóng YG60

Máy Đo Độ Bóng YG60

Call: 0934 052 739
Model : YG60
Hãng sản xuất : 3NH
Giá: 5.500.000VND
Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn Mạ CM8806

Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn Mạ CM8806

Call: 0934 052 739
Model : CM8806
Hãng sản xuất : Niceto
Giá: 6.500.000VND
Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn, Mạ CM8822

Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn, Mạ CM8822

Call: 0934 052 739
Model : CM8822
Hãng sản xuất : Landtech
Giá: 8.300.000VND
GDJ-1F Brookfield

GDJ-1F Brookfield

Call: 0934 052 739
Model : GDJ-1F
Hãng sản xuất :
Giá: Liên Hệ
Máy Đo Độ Nhớt NDJ-8S

Máy Đo Độ Nhớt NDJ-8S

Call: 0934 052 739
Model : NDJ-8S
Hãng sản xuất :
Giá: Liên Hệ
Máy Đo Độ Nhớt NDJ-5S

Máy Đo Độ Nhớt NDJ-5S

Call: 0934 052 739
Model : NDJ-5S
Hãng sản xuất :
Giá: Liên Hệ
Máy Đo Độ Nhớt NDJ – 1B

Máy Đo Độ Nhớt NDJ – 1B

Call: 0934 052 739
Model : NDJ – 1B
Hãng sản xuất :
Giá: Liên Hệ
Máy Đo Độ Trắng Bột

Máy Đo Độ Trắng Bột

Call: 0934 052 739
Model : ME-WSB-1
Hãng sản xuất : Mesulab
Giá: Liên Hệ
Cân Sấy Ẩm Màn Hình Cảm Ứng

Cân Sấy Ẩm Màn Hình Cảm Ứng

Call: 0934 052 739
Model : PM650
Hãng sản xuất :
Giá: Liên Hệ
Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn EM2271

Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn EM2271

Call: 0934 052 739
Model : EM2271
Hãng sản xuất : Meter2u
Giá: Liên Hệ
Máy đo độ dày lớp sơn TA8511

Máy đo độ dày lớp sơn TA8511

Call: 0934 052 739
Model : TA8851
Hãng sản xuất : TASI
Giá: 6.000.000VND
Máy đo độ dày lớp sơn EC-770

Máy đo độ dày lớp sơn EC-770

Call: 0934 052 739
Model : EC-770
Hãng sản xuất : OEM
Giá: 4.900.000VND
Máy đo độ dày lớp sơn

Máy đo độ dày lớp sơn

Call: 0934 052 739
Model : GM210
Hãng sản xuất : Benetech
Giá: Liên Hệ
Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn Mạ CM 8829H

Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn Mạ CM 8829H

Call: 0934 052 739
Model : CM 8829H
Hãng sản xuất : CM
Giá: Liên Hệ
Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn CM 8826FN

Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn CM 8826FN

Call: 0934 052 739
Model : CM 8826FN
Hãng sản xuất : CM
Giá: Liên Hệ
zalo