Máy Đo Độ Ngọt

Máy đo độ ngọt điện tử BR55

Máy đo độ ngọt điện tử BR55

Call: 0977748481
Model : BR-55
Hãng sản xuất : Sunda
Giá: 4.000.000VND
Máy đo độ ngọt trái cây điện tử

Máy đo độ ngọt trái cây điện tử

Call: 0977748481
Model : ST-35A
Hãng sản xuất : Smart Sensor
Giá: 2.500.000VND
Máy Đo Độ Ngọt Điện Tử

Máy Đo Độ Ngọt Điện Tử

Call: 0977748481
Model : BR32
Hãng sản xuất : SUNDA
Giá: 3.000.000VND
Máy Đo Độ Ngọt Atago Pal1

Máy Đo Độ Ngọt Atago Pal1

Call: 0977748481
Model : Pal1
Hãng sản xuất : Atago
Giá: 5.500.000VND
Máy đo độ ngọt GMK-701AC

Máy đo độ ngọt GMK-701AC

Call: 0977748481
Model : GMK-701AC
Hãng sản xuất : GWON
Giá: 5.500.000VND
Máy Đo Độ Ngot ATAGO PAL-α

Máy Đo Độ Ngot ATAGO PAL-α

Call: 0977748481
Model : ATAGO-PAL
Hãng sản xuất :
Giá: 9.500.000VND
Máy Đo Độ Ngọt HI96801

Máy Đo Độ Ngọt HI96801

Call: 0977748481
Model : HI96801
Hãng sản xuất :
Giá: 5.000.000VND
Máy Đo Độ Đường RBX0010A

Máy Đo Độ Đường RBX0010A

Call: 0977748481
Model : RBX0010A
Hãng sản xuất :
Giá: 750.000VND
Máy Đo Độ Đường RBX0018A

Máy Đo Độ Đường RBX0018A

Call: 0977748481
Model : RBX0018A
Hãng sản xuất :
Giá: Liên Hệ
Máy Đo Độ Đường RBX0032A

Máy Đo Độ Đường RBX0032A

Call: 0977748481
Model : RBX0032A
Hãng sản xuất :
Giá: 1.100.000VND
Máy Đo Độ Đường RBX2862A

Máy Đo Độ Đường RBX2862A

Call: 0977748481
Model : RBX2862A
Hãng sản xuất :
Giá: 3.500.000VND
zalo