Máy đo chiều dày lớp phủ

Máy Đo Độ Dày Lớp Phủ MC966

Máy Đo Độ Dày Lớp Phủ MC966

Call: 0977748481
Model : MC966
Hãng sản xuất : Milesey
Giá: 3.000.000VND
Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn RD100

Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn RD100

Call: 0977748481
Model : RD100
Hãng sản xuất : R&D
Giá: 3.500.000VND
Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn Mạ LS220H

Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn Mạ LS220H

Call: 0977748481
Model : LS220H
Hãng sản xuất : LINSHANG
Giá: 5.500.000VND
Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn LS220

Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn LS220

Call: 0977748481
Model : LS220
Hãng sản xuất : LINSHANG
Giá: 4.500.000VND
Máy Đo Độ Dày Sơn , Mạ Kẽm LS221

Máy Đo Độ Dày Sơn , Mạ Kẽm LS221

Call: 0977748481
Model : LS221
Hãng sản xuất : LINSHANG
Giá: 8.500.000VND
Máy Đo Độ Dày Lớp Mạ Siêu Mỏng LS225-F500

Máy Đo Độ Dày Lớp Mạ Siêu Mỏng LS225-F500

Call: 0977748481
Model : LS225-F500
Hãng sản xuất : LINSHANG
Giá: 18.500.000VND
Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn R&D - Độ chính xác cao

Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn R&D - Độ chính xác cao

Call: 0977748481
Model : TC200
Hãng sản xuất : R&D
Giá: 4.500.000VND
Máy Đo Độ Dày Kim Loại - Vật Liệu Siêu Âm

Máy Đo Độ Dày Kim Loại - Vật Liệu Siêu Âm

Call: 0977748481
Model : GM100
Hãng sản xuất : Benetech
Giá: 4.400.000VND
Máy Đo Độ Dày Lớp Phủ 5 mm (5000 Micron)

Máy Đo Độ Dày Lớp Phủ 5 mm (5000 Micron)

Call: 0977748481
Model : TP-5M
Hãng sản xuất : Jimtek
Giá: 8.500.000VND
Máy Đo Độ Dày Lớp Phủ 10mm (10000 micron)

Máy Đo Độ Dày Lớp Phủ 10mm (10000 micron)

Call: 0977748481
Model : CT10L
Hãng sản xuất : Laserline
Giá: 15.000.000VND
Máy Đo Độ Dày Sơn , Mạ Kẽm

Máy Đo Độ Dày Sơn , Mạ Kẽm

Call: 0977748481
Model : RD-ET360
Hãng sản xuất : RD
Giá: 5.000.000VND
Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn Chống Cháy 5mm

Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn Chống Cháy 5mm

Call: 0977748481
Model : CT5000
Hãng sản xuất : Laserline
Giá: 12.500.000VND
Máy Đo Độ Dày Lớp Phủ Trên Kim Loại

Máy Đo Độ Dày Lớp Phủ Trên Kim Loại

Call: 0977748481
Model : CT2000
Hãng sản xuất : Liserline
Giá: 8.500.000VND
Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn Phủ, Mạ Kẽm

Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn Phủ, Mạ Kẽm

Call: 0977748481
Model : CT-2000L+
Hãng sản xuất : Laserline
Giá: 11.400.000VND
Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn Mạ 6103

Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn Mạ 6103

Call: 0977748481
Model : 6103
Hãng sản xuất : Jimtec
Giá: 8.500.000VND
Dụng cụ kiểm tra độ bám dính của lớp sơn

Dụng cụ kiểm tra độ bám dính của lớp sơn

Call: 0977748481
Model : QHF
Hãng sản xuất : Jimtek
Giá: 2.500.000VND
Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn Trên Nền Bê Tông

Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn Trên Nền Bê Tông

Call: 0977748481
Model : PosiTector 200C1
Hãng sản xuất : DeFelsko
Giá: 49.000.000VND
Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn Trên Gỗ

Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn Trên Gỗ

Call: 0977748481
Model : PosiTector 200B1
Hãng sản xuất : DeFelsko
Giá: 44.000.000VND
Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn, Lớp Mạ Kẽm

Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn, Lớp Mạ Kẽm

Call: 0977748481
Model : RD330
Hãng sản xuất : R&D
Giá: 4.400.000VND
Máy Đo Độ Dày Lớp Lớp Sơn - Chính xác cao

Máy Đo Độ Dày Lớp Lớp Sơn - Chính xác cao

Call: 0977748481
Model : CM8811FN
Hãng sản xuất : Nicetu
Giá: 8.000.000VND
zalo