Thiết bị kiểm tra an toàn

Máy Đo 4 Khí O2-CO-H2S-LEL

Máy Đo 4 Khí O2-CO-H2S-LEL

Call: 0934 052 739
Model : BHD-4S
Hãng sản xuất : Bosean
Giá: 8.500.000VND
Máy Đo Khí CO AS8700A

Máy Đo Khí CO AS8700A

Call: 0934 052 739
Model : AS8700
Hãng sản xuất : Smart Sensor
Giá: 1.200.000VND
Máy Đo Khí CO-O2-H2s-LEL AS8900

Máy Đo Khí CO-O2-H2s-LEL AS8900

Call: 0934 052 739
Model : AS8900 
Hãng sản xuất : SMART SENSOR
Giá: 7.000.000VND
Máy So Màu SC-10

Máy So Màu SC-10

Call: 0934 052 739
Model : SC-10
Hãng sản xuất : 3NH
Giá: 16.700.000VND
Máy So Màu CS-10

Máy So Màu CS-10

Call: 0934 052 739
Model : CS,-10
Hãng sản xuất :
Giá: 16.500.000VND
Máy So Màu WR-10QC

Máy So Màu WR-10QC

Call: 0934 052 739
Model : WR-10QC
Hãng sản xuất :
Giá: 17.000.000VND
Máy Đo Nồng Độ Cồn AH187

Máy Đo Nồng Độ Cồn AH187

Call: 0934 052 739
Model :
Hãng sản xuất : Sentech
Giá: 1.100.000VND
Máy Đo Độ Cứng Kim Loại HM6580

Máy Đo Độ Cứng Kim Loại HM6580

Call: 0934 052 739
Model : HM6580
Hãng sản xuất :
Giá: 14.500.000VND
Máy Đo Độ Cứng Đất TDY-1

Máy Đo Độ Cứng Đất TDY-1

Call: 0934 052 739
Model : TYD-1
Hãng sản xuất : Aliyiqi
Giá: 11.000.000VND
Máy Đo Nồng Độ Cồn AT6000

Máy Đo Nồng Độ Cồn AT6000

Call: 0934 052 739
Model : AT6600
Hãng sản xuất : TigerDirect
Giá: 1.650.000VND
Máy Đo Nồng Độ Cồn CA2000

Máy Đo Nồng Độ Cồn CA2000

Call: 0934 052 739
Model : CA2000
Hãng sản xuất : Techno Marine
Giá: 5.200.000VND
Máy Đo Nồng Độ Cồn CA2000 + Máy in bluetooth

Máy Đo Nồng Độ Cồn CA2000 + Máy in bluetooth

Call: 0934 052 739
Model : CA2000
Hãng sản xuất : Sentech
Giá: 15.000.000VND
Máy Đo Nồng Độ Cồn AD03

Máy Đo Nồng Độ Cồn AD03

Call: 0934 052 739
Model : AD03
Hãng sản xuất : Alcohol Tester
Giá: 950.000VND
Máy Đo Khí NH3

Máy Đo Khí NH3

Call: 0934 052 739
Model : BH-90
Hãng sản xuất : Bosean
Giá: 6.500.000VND
Máy Đo Độ Cứng Rockwell LHR-150XS

Máy Đo Độ Cứng Rockwell LHR-150XS

Call: 0934 052 739
Model : LHR-150XS
Hãng sản xuất :
Giá: 85.000.000VND
Máy Đo Độ Cứng Rockwell LHR-150DT

Máy Đo Độ Cứng Rockwell LHR-150DT

Call: 0934 052 739
Model : LHR-150DT
Hãng sản xuất :
Giá: 75.000.000VND
Máy thử độ cứng Rockwell LHR-150A

Máy thử độ cứng Rockwell LHR-150A

Call: 0934 052 739
Model : LHR-150A
Hãng sản xuất : Laryee
Giá: 65.000.000VND
Máy đo độ cứng xốp, mút, cao su mềm

Máy đo độ cứng xốp, mút, cao su mềm

Call: 0934 052 739
Model : LX-C2
Hãng sản xuất : Santek
Giá: 3.800.000VND
Máy Đo Độ Cứng Mút Xốp HA-LXF

Máy Đo Độ Cứng Mút Xốp HA-LXF

Call: 0934 052 739
Model : HA-LXF
Hãng sản xuất :
Giá: 6.500.000VND
Máy Đo Độ Cứng Cao Su HN-C

Máy Đo Độ Cứng Cao Su HN-C

Call: 0934 052 739
Model : HA-LXC
Hãng sản xuất : PCE-ALIYIQI
Giá: 3.800.000VND