Đo Kiểm QC

Máy Đo Độ Ngọt Điện Tử

Máy Đo Độ Ngọt Điện Tử

Call: 0934 052 739
Model : BR32
Hãng sản xuất : SUNDA
Giá: 3.800.000VND
Máy Đo Lực Nhổ Bulong Neo-Thép Cấy

Máy Đo Lực Nhổ Bulong Neo-Thép Cấy

Call: 0934 052 739
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: Liên Hệ
Máy Đo Lực Kéo Đứt Dây

Máy Đo Lực Kéo Đứt Dây

Call: 0934 052 739
Model : FM207
Hãng sản xuất : Landtek
Giá: Liên Hệ
Máy Đo Lực Bền Cúc Áo

Máy Đo Lực Bền Cúc Áo

Call: 0934 052 739
Model : ABQ-A
Hãng sản xuất : ALIYIQI
Giá: Liên Hệ
Máy Đo Lực Siết Bu Lông

Máy Đo Lực Siết Bu Lông

Call: 0934 052 739
Model : 085
Hãng sản xuất : ALIYIQI
Giá: Liên Hệ
Máy Đo Độ Ngọt Atago Pal1

Máy Đo Độ Ngọt Atago Pal1

Call: 0934 052 739
Model : Pal1
Hãng sản xuất : Atago
Giá: 5.500.000VND
Máy Đo Độ Mặn Thực Phẩm

Máy Đo Độ Mặn Thực Phẩm

Call: 0934 052 739
Model : ST-2
Hãng sản xuất :
Giá: 1.500.000VND
Máy Đo Độ Mặn Thực Phẩm

Máy Đo Độ Mặn Thực Phẩm

Call: 0934 052 739
Model : ST-10
Hãng sản xuất :
Giá: 2.700.000VND
Máy Đo Điểm Nhiệt Độ Nóng Chảy RD-1

Máy Đo Điểm Nhiệt Độ Nóng Chảy RD-1

Call: 0934 052 739
Model : RD-1
Hãng sản xuất :
Giá: Liên Hệ
Máy Đo Độ Mặn Nước Tưới Cây - Độ Chính Xác Cao

Máy Đo Độ Mặn Nước Tưới Cây - Độ Chính Xác Cao

Call: 0934 052 739
Model : SA987
Hãng sản xuất : CE
Giá: 1.400.000VND
Máy Đo Độ Mặn Của Nước

Máy Đo Độ Mặn Của Nước

Call: 0934 052 739
Model : Ar8012
Hãng sản xuất : Smart Sensor
Giá: 1.500.000VND
Máy Đo Độ Mặn Nước Tưới Cây SA 287

Máy Đo Độ Mặn Nước Tưới Cây SA 287

Call: 0934 052 739
Model : SA 287
Hãng sản xuất :
Giá: 1.500.000VND
Máy Đo Độ Mặn Có Dây

Máy Đo Độ Mặn Có Dây

Call: 0934 052 739
Model : CD104
Hãng sản xuất : Gondo
Giá: 3.200.000VND
Máy Đo Độ Mặn Đa chỉ tiêu 7021

Máy Đo Độ Mặn Đa chỉ tiêu 7021

Call: 0934 052 739
Model : 7021
Hãng sản xuất : Gondo
Giá: 2.400.000VND
Cân Sấy Ẩm Màn Hình Cảm Ứng

Cân Sấy Ẩm Màn Hình Cảm Ứng

Call: 0934 052 739
Model : SH-10
Hãng sản xuất :
Giá: Liên Hệ
Máy đo độ ngọt GMK-701AC

Máy đo độ ngọt GMK-701AC

Call: 0934 052 739
Model : GMK-701AC
Hãng sản xuất : GWON
Giá: 4.500.000VND
Máy Đo Độ Ngot ATAGO PAL-α

Máy Đo Độ Ngot ATAGO PAL-α

Call: 0934 052 739
Model : ATAGO-PAL
Hãng sản xuất :
Giá: 9.500.000VND
Máy Đo Độ Ngọt HI96801

Máy Đo Độ Ngọt HI96801

Call: 0934 052 739
Model : HI96801
Hãng sản xuất :
Giá: 5.000.000VND
Máy Đo Độ Đường RBX0010A

Máy Đo Độ Đường RBX0010A

Call: 0934 052 739
Model : RBX0010A
Hãng sản xuất :
Giá: Liên Hệ
Máy Đo Độ Đường RBX0018A

Máy Đo Độ Đường RBX0018A

Call: 0934 052 739
Model : RBX0018A
Hãng sản xuất :
Giá: Liên Hệ
zalo