Sản phẩm

Máy đo độ ẩm cà phê kett Pm-790 pro (Japan)

Máy đo độ ẩm cà phê kett Pm-790 pro (Japan)

Call: 0934 052 739
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 19.000.000VND
Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn RD100

Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn RD100

Call: 0934 052 739
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 3.500.000VND
Máy Đo Độ Ẩm Thóc Lúa

Máy Đo Độ Ẩm Thóc Lúa

Call: 0934 052 739
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 1.500.000VND
Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn Mạ R&D - Độ chính xác cao

Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn Mạ R&D - Độ chính xác cao

Call: 0934 052 739
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 4.500.000VND
Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn Phủ, Mạ Kẽm

Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn Phủ, Mạ Kẽm

Call: 0934 052 739
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 11.400.000VND
Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn Mạ 6103

Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn Mạ 6103

Call: 0934 052 739
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 7.000.000VND
Máy Đo Độ Mặn Thực Phẩm

Máy Đo Độ Mặn Thực Phẩm

Call: 0934 052 739
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 1.500.000VND
Máy Đo Độ Mặn Thực Phẩm

Máy Đo Độ Mặn Thực Phẩm

Call: 0934 052 739
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 2.700.000VND
Máy Phân Tích Độ Ẩm PM650/1mg

Máy Phân Tích Độ Ẩm PM650/1mg

Call: 0934 052 739
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 18.500.000VND
Máy Đo Độ Ẩm Gỗ MT02

Máy Đo Độ Ẩm Gỗ MT02

Call: 0934 052 739
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 1.500.000VND
Máy đo độ ẩm giấy MT02

Máy đo độ ẩm giấy MT02

Call: 0934 052 739
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 1.500.000VND
Máy Đo Độ Ẩm Tường MT02

Máy Đo Độ Ẩm Tường MT02

Call: 0934 052 739
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 1.500.000VND
Máy Đo Độ Ẩm Gỗ MD812

Máy Đo Độ Ẩm Gỗ MD812

Call: 0934 052 739
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 1.100.000VND
Máy Đo Độ Cứng Bê Tông HT-225

Máy Đo Độ Cứng Bê Tông HT-225

Call: 0934 052 739
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: Liên Hệ
Máy Đo Độ Ẩm Mùn Cưa TK100W

Máy Đo Độ Ẩm Mùn Cưa TK100W

Call: 0934 052 739
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 2.200.000VND
Dụng cụ kiểm tra độ bám dính của lớp sơn

Dụng cụ kiểm tra độ bám dính của lớp sơn

Call: 0934 052 739
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: Liên Hệ
Máy Đo Độ Bền Ma Sát Màu Vải

Máy Đo Độ Bền Ma Sát Màu Vải

Call: 0934 052 739
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 750VND
Máy Đo Độ Bền Màu Vải

Máy Đo Độ Bền Màu Vải

Call: 0934 052 739
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 3.000VND
Máy đo độ ẩm giấy thùng Carton

Máy đo độ ẩm giấy thùng Carton

Call: 0934 052 739
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 1.500.000VND
Máy Đo Độ Bục Giấy Tự Động LZJ-ZX-59

Máy Đo Độ Bục Giấy Tự Động LZJ-ZX-59

Call: 0934 052 739
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: Liên Hệ
zalo