Sản phẩm

Máy Đo Nồng Độ Cồn AlcoPatrol AP5020

Máy Đo Nồng Độ Cồn AlcoPatrol AP5020

Call: 0977748481
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 14.000.000VND
Máy Đo Nồng Độ Cồn Treo Tường AlcoPatrol AT304

Máy Đo Nồng Độ Cồn Treo Tường AlcoPatrol AT304

Call: 0977748481
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 9.000.000VND
Máy Đo Nồng Độ Cồn AlcoPatrol AP012

Máy Đo Nồng Độ Cồn AlcoPatrol AP012

Call: 0977748481
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 8.500.000VND
Máy Đo Nồng Độ Cồn AlcoPatrol AP018

Máy Đo Nồng Độ Cồn AlcoPatrol AP018

Call: 0977748481
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: Liên Hệ
Máy Đo Lực Kéo - Nén FM204 Landtek

Máy Đo Lực Kéo - Nén FM204 Landtek

Call: 0977748481
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 6.500.000VND
Máy đo nồng độ cồn AA303LC

Máy đo nồng độ cồn AA303LC

Call: 0977748481
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 1.500.000VND
Máy Đo Nhiệt Độ-Độ Ẩm-Điểm Sương

Máy Đo Nhiệt Độ-Độ Ẩm-Điểm Sương

Call: 0977748481
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 2.500.000VND
Máy Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm

Máy Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm

Call: 0977748481
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 1.600.000VND
Máy Đo Từ Trường Nam Châm TD8620(±2%)

Máy Đo Từ Trường Nam Châm TD8620(±2%)

Call: 0977748481
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 6.000.000VND
Máy Đo Từ Trường Nam Châm TD8620(±1%)

Máy Đo Từ Trường Nam Châm TD8620(±1%)

Call: 0977748481
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 8.000.000VND
Máy Đo Từ Trường Nam Châm WT103(±5%)

Máy Đo Từ Trường Nam Châm WT103(±5%)

Call: 0977748481
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 4.500.000VND
Máy Đo Nam Châm WT103(± 2%)

Máy Đo Nam Châm WT103(± 2%)

Call: 0977748481
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 6.000.000VND
Máy đo độ ẩm lúa gạo kett Fv211

Máy đo độ ẩm lúa gạo kett Fv211

Call: 0977748481
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 7.000.000VND
Máy đo độ ẩm lúa gạo kett Fv211

Máy đo độ ẩm lúa gạo kett Fv211

Call: 0977748481
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 7.000.000VND
Sản phẩm

Sản phẩm

Call: 0977748481
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 100.000.000VND
Máy Đo Độ Dày Lớp Phủ MC966

Máy Đo Độ Dày Lớp Phủ MC966

Call: 0977748481
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 3.000.000VND
Máy Đo Độ Kett PM390

Máy Đo Độ Kett PM390

Call: 0977748481
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 10.200.000VND
Máy Đo Nồng Độ Cồn (Ko sử dụng ống thổi)

Máy Đo Nồng Độ Cồn (Ko sử dụng ống thổi)

Call: 0977748481
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 4.500.000VND
Máy Đo Năng Lượng UV LS128

Máy Đo Năng Lượng UV LS128

Call: 0977748481
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: Liên Hệ
Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn Mạ LS220H

Máy Đo Độ Dày Lớp Sơn Mạ LS220H

Call: 0977748481
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 5.500.000VND
zalo