Sản phẩm

Máy đo khí  Formaldehyde

Máy đo khí Formaldehyde

Call: 0934 052 739
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 6.500.000VND
Máy Đo Khí H2S

Máy Đo Khí H2S

Call: 0934 052 739
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 4.500.000VND
Máy đo nồng độ cồn tích hợp đèn báo điều khiển

Máy đo nồng độ cồn tích hợp đèn báo điều khiển

Call: 0934 052 739
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 6.500.000VND
Máy Đo Độ Mặn Nước Tưới Cây - Độ Chính Xác Cao

Máy Đo Độ Mặn Nước Tưới Cây - Độ Chính Xác Cao

Call: 0934 052 739
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: Liên Hệ
Máy Đo Độ Mặn Nước Tưới Cây SA 287

Máy Đo Độ Mặn Nước Tưới Cây SA 287

Call: 0934 052 739
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: Liên Hệ
Máy Đo Độ Mặn Nước Biển

Máy Đo Độ Mặn Nước Biển

Call: 0934 052 739
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: Liên Hệ
Đèn Tín Hiệu SM6011GS

Đèn Tín Hiệu SM6011GS

Call: 0934 052 739
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 1.430.000VND
Máy Đo Độ Dày Lớp Xi, Lớp Mạ, Lớp Sơn

Máy Đo Độ Dày Lớp Xi, Lớp Mạ, Lớp Sơn

Call: 0934 052 739
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 8.000.000VND
Máy Đo Độ Mặn Có Dây

Máy Đo Độ Mặn Có Dây

Call: 0934 052 739
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 3.200.000VND
Máy Đo 4 Khí O2-CO-H2S-LEL

Máy Đo 4 Khí O2-CO-H2S-LEL

Call: 0934 052 739
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 8.500.000VND
Máy đo độ ẩm gỗ Wagner Orion 910

Máy đo độ ẩm gỗ Wagner Orion 910

Call: 0934 052 739
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: Liên Hệ
Máy Đo Độ Mặn Đa chỉ tiêu 7021

Máy Đo Độ Mặn Đa chỉ tiêu 7021

Call: 0934 052 739
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 2.400.000VND
Máy Đo Khí CO AS8700A

Máy Đo Khí CO AS8700A

Call: 0934 052 739
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 1.400.000VND
Máy Đo Từ Trường Nam Châm TD8620

Máy Đo Từ Trường Nam Châm TD8620

Call: 0934 052 739
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 6.000.000VND
Máy Đo Từ Trường Nam Châm SJ200

Máy Đo Từ Trường Nam Châm SJ200

Call: 0934 052 739
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: Liên Hệ
Máy Đo Khí CO-O2-H2s-LEL AS8900

Máy Đo Khí CO-O2-H2s-LEL AS8900

Call: 0934 052 739
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 7.000.000VND
Trạm Đo Thời Tiết -Đo gió , hướng gió , nhiệt độ, độ ẩm

Trạm Đo Thời Tiết -Đo gió , hướng gió , nhiệt độ, độ ẩm

Call: 0934 052 739
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 4.500.000VND
Máy Đo Độ Ẩm Vải Aqua Search 101

Máy Đo Độ Ẩm Vải Aqua Search 101

Call: 0934 052 739
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: Liên Hệ
Máy Đo Độ Ẩm Vải Aqua Search 101

Máy Đo Độ Ẩm Vải Aqua Search 101

Call: 0934 052 739
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: Liên Hệ
Máy đo độ trong suốt vật liệu WTM-1300

Máy đo độ trong suốt vật liệu WTM-1300

Call: 0934 052 739
Model :
Hãng sản xuất :
Giá: 6.500.000VND